Windkracht in Beaufort.

Bft

Benaming

Gemiddelde wind- snelheid.

Uitwerking boven land

Uitwerking op bomen en planten

m/s

km/u

0

Windstil

<0.2

< 1

Rook stijgt (recht) omhoog.

In rust.

1

Zwakke wind

0.3 - 1.5

1 - 5

Rookpluimen geven richting aan. Windvanen draaien nauwelijks.

Geen beweging.

2

1.6 - 3.3

6 - 11

Wind merkbaar in gezicht.

Bladeren ritselen.

3

Matige wind

3.4 - 5.4

12 - 19

Stof waait op.

Bladeren en twijgen voortduren in beweging.

4

5.5 - 7.9

20 - 28

Haar in de war. Kleding flappert.

Kleine takken bewegen en papier dwarrelt op.

5

Vrij krachtig

8.0 - 10.7

29 - 38

Opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen.

Kleine takken maken zwaaiende bewegingen.

6

Krachtig

10.8 - 13.8

39 - 49

Paraplu's met moeite vast te houden.

Grote takken bewegen.

7

Hard

13.9 - 17.1

50 - 61

Het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen.

Hele bomen bewegen.

8

Stormachtig

17.2 - 20.7

62 - 74

Voortbewegen zeer moeilijk.

Twijgen breken af.

9

Storm

20.8 - 24.4

75 - 88

Dakpannen waaien weg.

Takken breken af.

10

Zware storm

24.5 - 28.4

89 - 102

Grote schade aan gebouwen.

Bomen worden ontworteld.

11

Zeer zware storm

28.5 - 32.6

102 - 117

Grote schade in steden door rondvliegende dakpannen, golfplaten en andere materialen.

Enorme schade aan bossen.

12

Orkaan

>32.6

>117

Verwoestingen; levensgevaarlijk om buiten te zijn.

Verwoestingen.

 

Omrekentabel:

Bft

m/s

km/u

knopen

miles/u

stuwdruk in kg/m2

0

<0.2

< 1

< 1

< 1

0

1

0.3-1.5

1-5

1-3

1-3

0-0.1

2

1.6-3.3

6-11

4-6

4-7

0.2-0.6

3

3.4-5.4

12-19

7-10

8-12

0.7-1.8

4

5.5-7.9

20-28

11-16

13-18

1.9-3.9

5

8.0-10.7

29-38

17-21

19-24

4.0-7.2

6

10.8-13.8

39-49

22-27

25-31

7.3-11.9

7

13.9-17.1

50-61

28-33

32-38

12.0-18.3

8

17.2-20.7

62-74

34-40

39-46

18.4-26.8

9

20.8-24.4

75-88

41-47

47-54

26.9-37.3

10

24.5-28.4

89-102

48-55

55-63

37.4-50.5

11

28.5-32.6

102-117

56-63

64-72

50.6-66.5

12

>32.6

>117

>63

>73

>66.6

 

m/s

=

meter per seconde

 

k/u

=

kolometer per uur

 

knopen

=

zeemijl per uur ( 1 zeemijl = 1852 meter)

 

miles/u

=

mijl per uur (1 landmijl = 1609 meter)

 

stuwdruk

=

de druk van de wind in kilogram per vierkante meter op een vlak dat loodrecht op de windrichting staat.

De gemiddelde windsnelheid wordt berekend over een interval van 10 minuten.

Relatie isobaren en windkracht:

Op de weerkaarten wordt het luchtdrukverloop d.m.v. isobaren uitgezet. Vaak zien we bij een lagedrukgebied de isobaren dichter bij elkaar komen. Dit duid op een groot luchtdrukverval met als gevolg het toenemen van de wind rond deze depressie. Voor Europese maatstaven ziet de windkracht bij een bepaalde isobarenafstand er ongeveer als volgt uit:

Afstand tussen de 5 mbar isobaren

afstand

windkracht

600 km

zwakke wind

2 bft

500 km

matige wind

4 bft

400 km

vrij krachtige wind

5 bft

300 km

krachtige wind

6 bft

200 km

harde wind

7 bft

100 km

storm

9 bft

 

Tornado's

Ook voor tornado's wordt een schaal gebruikt om de kracht aan te geven. Deze schaal is genoemd naar Theodore Fujita. (geb. 1921) Hij studeerde aan de universiteit van Chicago en bestudeerde vele tientallen jaren tornado's.

Schaalgetal

Windsnelheid (km/uur)

Soort schade

F0

64 - 117

Licht

F1

118 - 180

Matig

F2

181 - 251

Aanzienlijk

F3

252 - 330

Ernstig

F4

331 - 417

Zeer zwaar

F5

> 418

Catastrofaal

Tropische Cyclonen.

De zwaarste en meest verwoestende stormen in de tropen worden Tropische Cyclonen genoemd. Als een lagedrukgebied gaat roteren boven het warme zeewater van de tropen en er voldoende latente warmte wordt toegevoerd kan er een tropische cycloon ontstaan.Ook deze cyclonen worden met een schaalgetal aangegeven. Sinds de jaren zeventig wordt in de Verenigde Staten door het National Hurricane Center de Saffir-Simpsonschaal gebruikt voor de indeling van de tropische cyclonen.

Categorie

Druk (hPa)

Windsnelheid (km/uur)

Stormvloedhoogte (m)

Schade

1

> 980

118 - 152

1.2 - 1.6

Minimaal

2

965 - 980

153 - 176

1.7 - 2.5

Licht

3

945 - 964

177 - 208

2.6 - 3.7

Groot

4

920 - 944

209 - 248

3.8 - 5.4

Zeer groot

5

< 920

> 248

> 5.4

Catastrofaal